thiên văn học

Một lỗ sâu đục , trong vật lý thiên văn và vũ trụ học, là một lối đi kết nối hai điểm trong kết cấu không thời gian. Giống như quả táo rơi đã truyền cảm hứng cho lý thuyết về lực hấp dẫn của Isaac Newton vào năm 1687, những con sâu đục lỗ táo đã truyền cảm hứng cho những lý thuyết mới, cũng trong khuôn khổ của lực hấp dẫn. Giống như con sâu tìm cách đến một điểm khác trên bề mặt khối thông qua một đường hầm, lỗ sâu không gia

ĐọC Thêm
$config[ads_cat_netboard] not found