Tại sao các giá trị quan trọng? 8 lý do

Các giá trị rất quan trọng chủ yếu vì chúng điều chỉnh hành vi của con người và giúp định hướng những khát vọng của mỗi cá nhân và thái độ của họ đối với cuộc sống.

Theo nghĩa này, các giá trị tìm kiếm sự phát triển và hạnh phúc của mọi người theo một cách cụ thể hoặc nhóm.

Các giá trị có thể chi phối hành vi của một người riêng lẻ hoặc tập thể. Khi các giá trị được phân tích riêng lẻ, chúng được gọi là giá trị của con người. Khi chúng ta nói về cộng đồng, chúng ta nói về các giá trị xã hội.

Giá trị của con người rất quan trọng vì chúng thúc đẩy con người tu luyện và tiếp tục tìm kiếm sự hoàn hảo cho cá tính của họ.

Mặt khác, các giá trị xã hội rất cần thiết để điều chỉnh các hành động tập thể, chung cho tất cả các cá nhân tạo nên một nhóm.

Có một nhóm thứ ba của các giá trị được gọi là giá trị văn hóa. Đây là những điều quan trọng để đặt nền móng cho danh tính mà một nhóm người cảm thấy được xác định. Theo cách này, các giá trị văn hóa chi phối phong tục và hình thức tương tác của một dân tộc.

Nói cách khác, tầm quan trọng của các giá trị nằm ở khả năng đóng góp cho sự hỗ trợ của xã hội, vì tất cả con người đều được hướng dẫn bởi các khái niệm này để cùng tồn tại với con người khác mọi lúc (Trung tâm, 2017).

Lý do tại sao giá trị là quan trọng

1 - Chấp nhận cá nhân

Các giá trị rất quan trọng để truyền đạt cho những người khác chúng ta là ai và con người của chúng ta là gì

Theo cách này, các giá trị đóng góp vào quá trình chấp nhận và phát triển cá nhân. Khi chúng ta tôn trọng bản thân và có thể đưa ra những đánh giá tích cực về bản thân, chúng ta là một phần của quá trình phát triển cá nhân chỉ có thể nhờ vào các giá trị (Naumann, 2016).

2 - Giao tiếp rõ ràng

Các giá trị như lương tâm, sự tin tưởng, sự chân thành, lòng tốt hoặc giáo dục giúp chúng ta thiết lập giao tiếp rõ ràng với người khác. Vì lý do này, chúng trở thành nền tảng cho con người tương tác với nhau.

Khi mọi người có thể nhận ra giá trị cốt lõi của họ là gì, họ có nhiều khả năng giao tiếp rõ ràng với các cá nhân khác.

Điều này xảy ra bởi vì một người có được nhận thức về những gì thực sự quan trọng đối với mỗi người và đến mức này có thể bao gồm những khía cạnh này trong diễn ngôn cá nhân.

3 - Giúp đưa ra quyết định

Khi các lựa chọn thay thế là nhiều, các giá trị là những gì giúp đưa ra quyết định, vì chúng xác định sở thích của mỗi người.

Bằng cách này, có thể khẳng định rằng sẽ luôn có các tùy chọn, nhưng đó là các giá trị giúp bạn có thể chọn một thứ hơn một thứ khác.

Theo nghĩa này, các giá trị đóng một vai trò cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của con người, vì mỗi ngày chúng ta đều thấy mình liên tục trong các tình huống mà chúng ta phải đưa ra quyết định đơn giản hoặc phức tạp.

Khái niệm này được áp dụng riêng lẻ hoặc tập thể, vì một nhóm người cũng có thể đưa ra quyết định dựa trên các giá trị xã hội hoặc văn hóa của họ, chẳng hạn như cuộc bầu cử dân chủ của một nhà lãnh đạo.

4 - Cho phép tận hưởng cuộc sống

Các giá trị điều chỉnh hành vi của chúng tôi. Chúng là những lý lẽ đạo đức mà chúng ta học được từ thời thơ ấu.

Vì lý do này, chúng tôi thường chia sẻ cùng các giá trị với gia đình, bạn bè hoặc với những người thân thiết trong các môi trường khác nhau. Một số giá trị có thể thay đổi trong suốt cuộc đời, nhưng những giá trị cần thiết cho mỗi cá nhân có xu hướng vẫn còn nguyên.

Đây là cách các giá trị cá nhân của chúng tôi được kết nối trực tiếp với lương tâm và khả năng đưa ra quyết định của chúng tôi. Theo cách này, hầu hết các quyết định của chúng tôi sẽ luôn được định hướng để tận hưởng cuộc sống trong mọi bối cảnh.

Có những cuộc điều tra khác nhau chỉ ra rằng thực sự có một mối quan hệ giữa các giá trị của chúng tôi và cảm giác hài lòng cho cuộc sống.

Điều này xảy ra bởi vì chúng cho phép chúng ta tìm mẫu số chung với những người xung quanh chúng ta. Những điểm chung này mang lại cảm giác hài lòng cho những gì được thực hiện, do đó, cho phép bạn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

5 - Phát triển cá nhân

Giá trị là động cơ giúp con người có động lực tham gia vào quá trình cải tiến liên tục. Một ví dụ về điều này là tham vọng khi bạn có một công việc ổn định.

Nhiều người quyết định nhận một công việc khác vì nó cung cấp khả năng, cuối cùng, đạt đến một vị trí tốt hơn.

Chịu trách nhiệm điều chỉnh hành vi của chúng tôi, các giá trị liên tục cho chúng tôi biết hướng đi nào để trở thành người tốt hơn.

Mặt khác, họ cho chúng ta sự tập trung và động lực để đạt được những gì quan trọng đối với mỗi người. Nói cách khác, các giá trị cho phép chúng ta tạo ra tương lai mà chúng ta mong đợi và mong muốn (Peterson, 2013).

6 - Biểu hiện cá nhân

Giá trị cá nhân hoặc cá nhân là cơ bản để thể hiện bản thân như vậy và như chúng ta trong xã hội.

Họ là sự hỗ trợ thiết yếu của tính cách và lợi ích cá nhân. Có thể nói rằng các giá trị của chúng tôi là thư trình bày mà chúng tôi sử dụng để thể hiện với những người khác mà chúng tôi thực sự là.

7 - Mối quan hệ với người khác

Các giá trị cho phép chúng ta liên quan đến những con người khác. Trên thực tế, họ chịu trách nhiệm xác định cách chúng ta liên quan đến những người khác theo những gì chúng ta coi là quan trọng.

Nói chung, khi các giá trị văn hóa hoặc xã hội khác nhau, thì cách chúng ta sẽ liên quan đến người khác cũng vậy.

Các giá trị như niềm tin, sự khoan dung, rộng lượng hoặc cởi mở với sự đa dạng, trong số những thứ khác, ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta thiết lập liên lạc với những cá nhân xung quanh chúng ta.

Điều quan trọng là phải làm rõ rằng một người có thể liên quan theo các cách khác nhau tùy theo bối cảnh mà họ đang có, tuy nhiên, các giá trị sẽ luôn được biết là điều quan trọng nhất bất kể bối cảnh (B, 2012).

8 - Trái tim của một nền văn hóa

Giá trị là trái tim của một nền văn hóa, và có thể thay đổi từ cái này sang cái khác tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Theo cách này, chúng là những nguyên tắc cơ bản cho phép chúng ta hiểu được động lực xã hội của một nhóm các cá nhân, theo những gì quan trọng nhất đối với họ (Harkness, 2013).

Tài liệu tham khảo