Mối quan hệ của hóa học với các khoa học khác là gì?

Hóa học có liên quan đến các ngành khoa học khác vì những gì được cho là một ngành học đa ngành trong lĩnh vực khoa học. Trong số các liên kết của nó, chúng tôi tìm thấy vật lý, toán học, hóa sinh và thiên văn học trong số những người khác.

Ban đầu, tất cả các nghiên cứu liên quan đến môi trường xung quanh chúng ta được gọi là khoa học tự nhiên. Mối quan hệ của những vấn đề này cho phép chúng ta giải thích các hiện tượng phức tạp xảy ra trong tự nhiên.

Với sự chuyên môn hóa của các lĩnh vực, họ chuyên môn hóa và có được tên của khoa học.

Bốn lĩnh vực chính đầu tiên của khoa học tự nhiên chuyên môn là vật lý, hóa học, sinh học và địa chất. Với thời gian, các nghiên cứu của từng ngành khoa học được phân định và các ngành khoa học mới xuất hiện chuyên sâu hơn như hóa sinh, sinh lý học, địa hóa học, v.v.

Mối quan hệ lớn nhất của hóa học là với vật lý. Sự tương tác giữa hai người rất quan trọng trong sự phát triển của lý thuyết nguyên tử.

Các quy tắc của các vật liệu mà chúng ta tìm thấy trong tự nhiên đã được giải thích bằng cơ học lượng tử, do đó hóa học lý thuyết thực sự là vật lý lý thuyết.

Có thể bạn quan tâm đến Tầm quan trọng của hóa học: 10 ứng dụng cơ bản.

Chi nhánh hóa học

Hóa hữu cơ

Chi nhánh hóa học này nghiên cứu mối quan hệ của các hợp chất dựa trên chuỗi carbon.

Hóa vô cơ

Chi nhánh khoa học này nghiên cứu tính chất của các nguyên tố không bao gồm chuỗi carbon. Trong số đó tính chất điện và từ của các nguyên tử.

Hóa sinh

Nghiên cứu các mối quan hệ hóa học của sinh vật.

Hóa lý

Nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản và cơ sở vật lý của các quá trình hóa học.

Hóa công nghiệp

Chi nhánh này chịu trách nhiệm sản xuất các yếu tố phản ứng với số lượng lớn.

Hóa phân tích

Nhánh hóa học này chịu trách nhiệm cho các phương pháp giam giữ và định lượng một nguyên tố trong một mẫu.

Nếu bạn quan tâm, bạn có thể phát triển thêm phần này trong 20 loại hóa học và định nghĩa của nó.

Mối quan hệ của hóa học với các ngành khoa học khác

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, mối quan hệ lớn nhất của hóa học là với vật lý. Sự tương tác giữa hai người rất quan trọng trong sự phát triển của lý thuyết nguyên tử.

Các quy tắc của các vật liệu mà chúng ta tìm thấy trong tự nhiên đã được giải thích bằng cơ học lượng tử, do đó hóa học lý thuyết thực sự là vật lý lý thuyết.

Có một nhánh của hóa học, hóa học vật lý, được dành riêng để nghiên cứu các hiện tượng xảy ra liên kết hai khoa học, vì chúng kết hợp các tính chất của vật lý và hóa học.

Khảo cổ học

Mặc dù một tiên nghiệm có vẻ như hai khoa học này không có mối quan hệ nào, hóa học rất quan trọng đối với những phát hiện của khảo cổ học.

Cần thiết lập bằng chứng để xác minh tính xác thực của các phát hiện và thời gian thực hiện. Thông qua thử nghiệm carbon 14, chúng ta có thể có được chính xác ngày mà việc tìm kiếm được chôn cất hoặc sản xuất.

Sinh học

Một trong những ngành hóa học là hóa sinh, sự kết hợp của khoa học này cho phép chúng ta giải thích các hiện tượng xảy ra trong cơ thể của sinh vật.

Hóa học xác định thành phần và cấu trúc của tế bào và mô, và các phản ứng xảy ra bên trong chúng.

Đó là về việc phân tích các sinh vật cho phép chúng ta giải thích các chức năng sinh học diễn ra bên trong cơ thể. Khi các biến đổi của các yếu tố cho phép hoạt động và duy trì các tế bào.

Thiên văn học là một nhánh của vật lý cũng dựa vào hóa học để giải thích các sự kiện xảy ra ngoài vũ trụ, vì nhiều trong số chúng dựa trên phản ứng của các hợp chất hóa học.

Cái được gọi là vật lý thiên văn là việc áp dụng các phương pháp hóa học để phân tích các thiên thể.

Y học

Cần phải sử dụng hóa học để giải thích sự mất cân bằng xảy ra trong cơ thể sinh vật và làm cho nó bị bệnh.

Trong các tế bào, hàng ngàn quá trình hóa học xảy ra theo thời gian và, kiến ​​thức về những điều này và tại sao chúng xảy ra, là cần thiết để biết cách giải quyết sự cố, thường dẫn đến các bệnh.

Dược lý, một nhánh trong ngành y học, cũng dựa vào hóa học để sản xuất các loại thuốc mới giúp khôi phục sự cân bằng của cơ thể về trạng thái khỏe mạnh.

Ngoài mối quan hệ của hóa học với tất cả các ngành khoa học này, còn có các ngành khoa học với giáo phái riêng là sự kết hợp của hóa học với các ngành khác. Trong số này, chúng tôi tìm thấy:

  • Hóa học: sự kết hợp giữa hóa học và thiên văn học này nghiên cứu thành phần của các ngôi sao và các đám mây phân tử được tìm thấy trong không gian. Nó cũng liên quan đến vật lý thiên văn, nghiên cứu các phản ứng hạt nhân xảy ra trong các thiên thể.
  • Điện hóa học: ngành này cũng kết hợp vật lý và hóa học, nó nghiên cứu sự biến đổi năng lượng điện, một lĩnh vực nghiên cứu vật lý, thành năng lượng hóa học.
  • Quang hóa: nghiên cứu sự tương tác của các nguyên tử với ánh sáng, đây cũng là một lĩnh vực nghiên cứu trong vật lý nguyên tử và phân tử.
  • Từ hóa học: nghiên cứu tính chất của các chất có tính chất từ, với sự trợ giúp của trường vật lý của điện từ.
  • Hóa học nano: chịu trách nhiệm nghiên cứu các hạt nano và cách tạo ra các phản ứng với chúng. Điều này dẫn đến các phản ứng ở cấp lượng tử cũng được nghiên cứu trong vật lý lượng tử.
  • Địa hóa học: Chi nhánh chung của hóa học và địa chất, nghiên cứu thành phần của các yếu tố tạo nên trái đất và các phản ứng và hành vi của chúng.
  • Hóa dầu: thông qua các hợp chất dầu mỏ được nghiên cứu các phản ứng khiến chúng tạo ra năng lượng. Nghiên cứu về chuyển đổi năng lượng là điển hình của vật lý
  • Hóa học lượng tử: ngành lý thuyết hóa học này có liên quan đến vật lý lượng tử để giải thích hành vi của vật chất ở quy mô phân tử
  • Hóa học hạt nhân: kết hợp với vật lý hạt nhân, chúng tôi tìm cách thu được các phản ứng hóa học của các nguyên tố kích thích năng lượng trên quy mô lớn.