Kiến thức tuyến tính là gì?

Kiến thức tuyến tính là kiến ​​thức theo sau sự phát triển không ngừng và tăng tuyến tính và tiến bộ.

Kiến thức là tập hợp thông tin được lưu trữ trong tâm trí của mỗi người. Thông tin này có được thông qua kinh nghiệm hoặc học tập, nhận thức hoặc phân tích một bộ dữ liệu.

Đó cũng là khả năng của một người để hiểu mọi thứ thông qua lý trí. Định nghĩa của kiến ​​thức là rất phức tạp vì nó phát sinh từ một thực tế tự phát và bản năng. Nó có thể được mô tả như là sự tiếp xúc của bản thể với thế giới.

Nó được đặc trưng bởi sự hiện diện của một đối tượng ở phía trước của một đối tượng. Đối tượng khi anh ta nhìn thấy vật thể, chụp nó và biến nó thành của mình thông qua một hoạt động nhận thức.

Kiến thức phụ thuộc vào bản chất của đối tượng và phương tiện được sử dụng để tái tạo nó. Vì vậy, bạn có thể phân biệt trong hai nhóm lớn kiến ​​thức, kiến ​​thức cảm giác và kiến ​​thức hợp lý.

Kiến thức cảm giác được tìm thấy ở nam giới và động vật, và được nắm bắt thông qua các giác quan. Kiến thức hợp lý vốn có của con người và được nắm bắt thông qua lý trí

Trong suy nghĩ của những người sành sỏi, một hỗn hợp của kinh nghiệm, giá trị và thông tin cùng tồn tại để phục vụ cho việc tạo ra những trải nghiệm mới và thông tin mới. Chuỗi kiến ​​thức này cũng là cần thiết để thực hiện các hành động.

Tri thức bắt nguồn từ nhận thức thông qua các giác quan, đạt đến sự hiểu biết và kết thúc trong lý do. Để tiếp cận kiến ​​thức, chúng ta phải thực hiện suy nghĩ, chúng ta phải nhận ra rằng hành động suy nghĩ luôn liên quan đến nội dung và nó không xảy ra trong chân không.

Đặc điểm của kiến ​​thức tuyến tính

Kiến thức tuyến tính là loại kiến ​​thức phát triển thông qua trình tự và thứ tự leo thang của bản chất logic của việc biết. Các giai đoạn của nó là biết, xử lý và lý luận.

Giai đoạn đầu tiên, biết, là một hoạt động thiết yếu trong mỗi cá nhân. Nó có liên quan đến môi trường của nó và có khả năng nắm bắt hoặc xử lý thông tin về môi trường xung quanh.

Hiểu biết được liên kết với bằng chứng của niềm tin dựa trên kinh nghiệm và trí nhớ. Nó trái ngược với kiến ​​thức, vì ngoài những điều trên, kiến ​​thức đòi hỏi một sự biện minh mang lại ý nghĩa cho kiến ​​thức.

Giai đoạn thứ hai, quá trình, bao hàm sự thừa nhận hoạt động mà chúng ta đang quan sát và liên quan đến kiến ​​thức mà chúng ta đã có được.

Và cuối cùng là giai đoạn lý luận. Chúng tôi hiểu bằng cách suy luận khả năng chúng tôi phải giải quyết vấn đề, rút ​​ra kết luận và có ý thức tìm hiểu sự thật. Thông qua lý luận, chúng tôi thiết lập các kết nối nhân quả và logic.

Và chúng ta có thể phân biệt hai loại lý luận, lập luận và logic hoặc nhân quả. Thông qua lý luận lập luận, lập luận là biểu hiện ngôn ngữ của một lý luận.

Mặt khác, lý luận logic hoặc nguyên nhân là một quá trình logic xác nhận lại tính hợp lệ của phán đoán mà chúng ta đang đưa ra.

Tư duy logic hoặc tuyến tính chỉ khám phá các hướng mà giải pháp được cho là. Nó xảy ra tuần tự, đó là lý do tại sao bạn phải tuân theo thứ tự và các bước sai không thể được thiết lập.

Kiến thức tuyến tính dựa trên giải thích logic giả thuyết. Giải thích hợp lý giả thuyết, là một giải thích có tiền đề và hậu quả, không có khả năng nào khác, vì phương pháp này đã bị đóng.

Kiến thức tuyến tính là một thông tin quan trọng hoặc học tập có được thông qua một thủ tục. "Nếu nó xảy ra, thì b xảy ra."

Điều này có nghĩa là kiến ​​thức là sản phẩm của lý luận. Thông thường đối với kiểu suy nghĩ này, bán cầu não trái được sử dụng.

Kiến thức tuyến tính là hình thức học tập phổ biến nhất, vì nó tích lũy kiến ​​thức theo thời gian. Nó là một hình thức thu thập thông tin, làm cho thông tin thu được tích lũy, nhưng không liên quan.

Kiến thức về sự vật tích lũy trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Thông tin được xử lý trong các giai đoạn khác nhau, và cuối cùng nó được lý giải về những gì đã biết, hoạt động của nó hoặc các tình huống hàng ngày.

Cấu trúc kiến ​​thức

Kiến thức tuyến tính trái ngược với kiến ​​thức cấu trúc, phức tạp hơn. Nó được tạo ra thông qua các công trình biến đổi hệ thống nhận thức, cho phép kiến ​​thức mới và cách thức sắp xếp dữ liệu.

Khả năng cấu trúc đòi hỏi các chiến lược sư phạm giúp phát triển và xây dựng một khái niệm.

Khi sinh viên điều tra các đại diện của mình và của môi trường, anh ta có thể thiết lập một phân tích theo quan điểm chung, phát triển các năng lực phản xạ và phê phán.

Kiến thức có cấu trúc phức tạp hơn tuyến tính vì nó cho phép tương tác với môi trường xung quanh chúng ta một cách tự do hơn.

Nó cũng đáng đề cập đến các loại kiến ​​thức khác tương phản với kiến ​​thức tuyến tính. Trong số đó, chúng tôi nhấn mạnh kiến ​​thức nhạy cảm, khái niệm và toàn diện.

Kiến thức nhạy cảm là cái mà nắm bắt đối tượng thông qua các giác quan. Nhờ loại kiến ​​thức này, chúng ta có thể lưu trữ trong tâm trí những hình ảnh của sự vật.

Kiến thức khái niệm phải làm với bản chất của đối tượng chứ không phải với đặc điểm cảm giác của nó.

Ví dụ, bạn có thể có một hình ảnh của một bảng nhờ kiến ​​thức nhạy cảm. Nhưng chúng ta có thể có một khái niệm bảng phổ quát sẽ bao gồm tất cả các bảng trên thế giới

Kiến thức toàn diện là cái mà nắm bắt toàn bộ. Tôi đã trực giác một đối tượng có nghĩa là đưa nó vào một bối cảnh mà không có các cấu trúc hoặc giới hạn xác định.

Kiến thức này nếu nó có cấu trúc và mức độ trực quan không thể được phân định, nhưng nó được nắm bắt một cách tổng thể. Vấn đề với kiến ​​thức này là có thể diễn đạt và truyền đạt nó cho người khác.